Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Những câu hỏi thường gặp về Học bổng, Du học

Lên phía trên
Đối tượng được xét, cấp học bổng khuyến khích học tập?
Câu hỏi:
Đối tượng được xét, cấp học bổng khuyến khích học tập của sinh viên trong trường được quy định như thế nào?
Trả lời:
Đối tượng được xét, cấp học bổng khuyến khích học tập là sinh viên đang học trong trường thuộc hệ chính quy tập trung.
Không xét cho những sinh viên thuộc đối tượng chuyển trường có tổng số tín chỉ học lần đầu thấp hơn mức tối thiểu trong Quy định đào tạo đại học, cao đẳng theo hệ thống tín chỉ của Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.
Lên phía trên
Tiêu chuẩn xét, cấp học bổng khuyến khích học tập?
Câu hỏi:
Tiêu chuẩn xét, cấp học bổng khuyến khích học tập của sinh viên đang học hệ chính quy tập trung trong trường được quy định như thế nào?
Trả lời:
Tiêu chuẩn xét, cấp học bổng khuyến khích học tập của sinh viên đang học hệ chính quy tập trung trong trường được quy định như sau:
a. Học tập:
-  Đối với SV đào tạo theo niên chế, phải hoàn thành tất cả các học phần của học kỳ theo kế hoạch đào tạo năm học của Phân hiệu; đối với SV đào tạo theo phương thức tín chỉ, phải hoàn thành số tín chỉ tối thiểu của học kỳ theo quy định.
- Sinh viên có điểm trung bình chung học tập thang điểm 10 đạt mức tối thiểu theo quy định của Hội đồng xét, cấp học bổng từng học kỳ và không có học phần nào điểm tổng kết lần thứ nhất dưới 5 điểm.
- Đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số: Điểm trung bình chung học tập thang điểm 10 đạt 6.00 điểm trở lên và không có học phần nào điểm tổng kết lần thứ nhất dưới 5 điểm.
b. Rèn luyện:
Xếp loại khá trở lên.
Lên phía trên
Mức xét, cấp học bổng khuyến khích học tập?
Câu hỏi:
Mức xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên đang học hệ chính quy tập trung trong trường như thế nào?
Trả lời:
HB KKHT cấp cho SV theo 03 mức: Mức 1, Mức 2 và Mức 3
Quy định cụ thể cho từng mức:
+ Học bổng Mức 3: Có điểm xét học bổng từ 7 đến cận 8 và điểm rèn luyện đạt loại Khá trở lên.
+ Học bổng Mức 2: Có điểm xét học bổng từ 8 đến cận 9 và điểm rèn luyện đạt loại Tốt trở lên.
+ Học bổng Mức 1: Có điểm xét học bổng từ 9 đến 10 và điểm rèn luyện đạt loại Xuất sắc trở lên.
Lên phía trên
Thời gian cấp học bổng khuyến khích học tập?
Câu hỏi:
Học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên được cấp theo thời gian nào? Và cấp mấy tháng trong năm học?
Trả lời:
Học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên được cấp theo kỳ và cấp 10 tháng trong năm học.
Lên phía trên
Thủ tục xét, cấp học bổng khuyến khích học tập?
Câu hỏi:
Thủ tục xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên đang học trong trường được quy định như nthế nào?
Trả lời:
Căn cứ vào quỹ học bổng khuyến khích học tập của Nhà trường, Phòng Đào tạo xác định suất học bổng khuyến khích học tập cho từng khoá học trong mỗi học kỳ. Căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên; cuối mỗi học kỳ Phòng Đào tạo tiến hành xét học bổng theo thứ tự từ loại xuất sắc trở xuống đến hết số học bổng được xác định.