Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Những câu hỏi thường gặp về Quy chế

Lên phía trên
Bị ngừng học 1 năm có được tính điểm rèn luyện không?
Câu hỏi:
Em bị ngừng học 1 năm sau đó trở lại học tiếp. Vậy 1 năm ngừng học có được tính điểm rèn luyện không và nếu có thì tính như thế nào?
Trả lời:
Theo quy định tại điều 13 chương IV về tổ chức đánh giá và sử dụng kết quả đánh giá của quyết định số 60/2007/QĐ- BGD&ĐT thì sinh viên nghỉ học tạm thời, khi nhà trường xem xét cho học tiếp thì thời gian nghỉ học không tính điểm rèn luyện.
Lên phía trên
Điểm rèn luyện của sinh viên bị kỷ luật?
Câu hỏi:
Những sinh viên bị kỷ luật thì việc phân loại kết quả rèn luyện như thế nào?
Trả lời:
Đối với những sinh viên bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên, khi phân loại kết quả rèn luyện không được vượt quá loại trung bình.
Lên phía trên
Thang điểm rèn luyện?
Câu hỏi:
Đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy được phân thành mấy loại, cụ thể thang điểm của từng loại quy định như thế nào?
Trả lời:
Đánh giá kết quả rèn luyện đối với sinh viên hệ chính quy được phân thành 7 loại, cụ thể:
- Từ 90 đến 100 điểm: loại xuất sắc
- Từ 80 đến dưới 90 điểm: loại tốt
- Từ 70 điểm dưới 80 điểm: loại khá
- Từ 60 đến dưới 70 điểm: loại trung bình khá
- Từ 50 điểm đến dưới 60 điểm: loại trung bình
- Từ 30 đến dưới 50 điểm: loại yếu
- Dưới 30 điểm: loại kém
Lên phía trên
Thời gian đánh giá đánh giá kết quả rèn luyện?
Câu hỏi:
Thời gian đánh giá đánh giá kết quả rèn luyện được tiến hành theo học kỳ, năm học hay từng khoá học?
Trả lời:
Việc đánh giá kết quả rèn luyện của từng sinh viên được tiến hành theo từng học kỳ, năm học và toàn khoá học. Trong đó điểm rèn luyện cuả học kỳ là tổng điểm đạt được của 5 nội dung đánh giá chi tiết của trường. Điểm rèn luyện của năm học là trung bình cộng của điểm rèn luyện các học kỳ của năm học đó. Điểm rèn luyện toàn khoá  là trung bình chung của điểm rèn luyện các năm học của khoá học đã được nhân hệ số.
Lên phía trên
Trường hợp sinh viên bị xếp loại rèn luyện kém thì bị xử lý như thế nào?
Câu hỏi:
Trường hợp sinh viên bị xếp loại rèn luyện kém thì bị xử lý như thế nào?
Trả lời:
Sinh viên bị xếp loại rèn luyện kém cả năm học thì phải tạm ngừng học 1 năm  học ở năm học tiếp theo và nếu bị xếp loại rèn luyện kém cả năm lần hai thì sẽ bị buộc thôi học.