Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây

Hoạt động nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để xây dựng Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum trở thành một cơ sở đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao và tư vấn có chất lượng cao. Nhà trường thường xuyên hợp tác nghiên cứu với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước; chuyển giao những tiến bộ khoa học - kỹ thuật mới trên các lĩnh vực: Khoa học tự nhiên; Khoa học xã hội; Khoa học giáo dục; Kỹ thuật - Công nghệ; Kinh tế - Quản lý; … cho các tỉnh Bắc Tây Nguyên và các tỉnh Nam Lào. Các công trình nghiên cứu của Nhà trường có giá trị thực tiễn cao, đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
img 0240

Bên cạnh đó, hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên cũng được Nhà trường triển khai đều đặn theo từng năm học nhằm rèn luyện, bồi dưỡng khả năng nghiên cứu cho sinh viên, góp phần vào việc nâng cao chất lượng đào tạo và năng lực nghiên cứu của Nhà trường.

Các lĩnh vực nghiên cứu chính của Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum:
 • Khoa học tự nhiên
 • Khoa học xã hội
 • Khoa học giáo dục
 • Kỹ thuật và công nghệ
 • Kinh tế - Quản lý
Một số đề tài, dự án nghiên cứu đã và đang thực hiện:
 • Đề tài cấp Bộ: “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các dân tộc ít người ở tỉnh Kon Tum”;
 • Đề tài cấp Bộ: “Thực trạng năng lực nghề nghiệp và đề xuất chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên phổ thông vùng dân tộc thiểu số các tỉnh Tây Nguyên”;
 • Dự án: “Nghiên cứu tư vấn về kế hoạch xúc tiến thương mại cho thanh long ruột đỏ của thành phố Kon Tum”;
 • Đề tài cấp Tỉnh: “Nghiên cứu xây dựng các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020”;
 • Đề tài cấp ĐHĐN: “Đánh giá tác động của tải trọng ngang do xe chạy lên kết cấu áo đường mềm theo các trạng thái giới hạn khu vực Tây Nguyên”;
 • Đề tài cấp ĐHĐN: “Nghiên cứu chế biến phân hữu cơ sinh học từ vỏ quả cà phê trên địa bàn huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum”;
 • Đề tài cấp ĐHĐN: “Giải pháp phát triển phân phối sản phẩm cà phê Đăk Hà - Kon Tum trên thị trường Việt Nam”;
 • Đề tài cấp ĐHĐN: “Đề xuất những năng lực quan trọng đối với các chức danh cán bộ quản lý cấp xã, phường ở vùng dân tộc thiểu số Tây nguyên”;