Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây

Hướng dẫn đăng ký đề tài

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ CÁCH THỨC THAM GIA
- Tất cả sinh viên đang theo học tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.
- Đăng ký với tư cách cá nhân hoặc theo nhóm nghiên cứu.
- Đăng ký tại Khoa chuyên môn, giáo viên hướng dẫn.

II. QUYỀN LỢI CỦA SINH VIÊN THAM GIA NCKH
- Được Phân hiệu tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện chương trình nghiên cứu.
- Được hỗ trợ kinh phí thực hiện đề tài
- Được hướng dẫn nghiên cứu và hướng dẫn thực hiện nghiên cứu.
- Được cấp giấy xác nhận tham gia NCKH – cơ hội xin việc làm tốt hơn.
- Được ưu tiên xét cấp học bổng, xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng nếu có thành tích xuất sắc trong NCKH.
- Được xem xét để đề xuất chuyển tiếp thành đề tài khóa luận cuối khóa.
- Kết quả nghiên cứu được công bố trên kỷ yếu khoa học.
- Đề tài xuất sắc sẽ được gửi dự thi giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” hàng năm của Bộ GD&ĐT và nhiều giải thưởng khoa học có giá trị khác.

III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI
Từ 01/9/2015 đến 30/9/2015: Phát động phong trào sinh viên NCKH trong toàn Phân hiệu, các Khoa, Tổ bộ môn tổ chức xét chọn và nộp danh sách các đề tài.
Từ 01/10/2015 đến 31/10/2015: Phân hiệu tiến hành họp xét và giao nhiệm vụ nghiên cứu cho sinh viên thực hiện đề tài và giáo viên hướng dẫn, tổ chức lớp tập huấn kỹ năng NCKH.
Từ 01/11/2015 đến 30/11/2015: Giáo viên hướng dẫn sinh viên hoàn thành đề cương sơ bộ và thông qua góp ý của Hội đồng khoa học cấp Khoa, tổ.
Từ 01/12/2015 đến 31/12/2015: Sinh viên hoàn thành đề cương chi tiết và thông qua giáo viên hướng dẫn.
Từ 01/01/2016 đến 15/4/2016: Giáo viên hướng dẫn sinh viên hoàn thành công trình nghiên cứu.
Từ 16/4/2016 đến 30/4/2016: Các Khoa tổ chức Hội nghị NCKH sinh viên cấp khoa.
Từ 04/5/2016 đến 20/5/2016: Hoàn tất hồ sơ, tiến hành tổ chức Hội nghị sinh viên NCKH cấp Phân hiệu.
Từ 20/5/2016 đến 30/5/2016: Các đề tài xuất sắc trong Hội nghị NCKH sinh viên cấp Phân hiệu sẽ được gửi dự thi giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” cấp Bộ năm 2016 và các giải thưởng NCKH khác trong cả nước.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế.
Số ĐT: 0603.919997.
Email: khhtqt@kontum.udn.vn