Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Học bổng, du học

Học bổng khuyến khích học tập

Học bổng khuyến khích học tập là học bổng của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum dành cho sinh viên chính quy của Nhà trường. Học bổng này được xét, cấp dựa trên cơ sở kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên nhằm động viên, khuyến khích sinh viên phấn đấu học tập, rèn luyện đạt kết quả tốt.

Sau mỗi học kỳ, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum xét và cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên chính quy với các tiêu chí như sau:

1. Đối tượng

Sinh viên hệ chính quy đang theo học tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum tính đến thời điểm xét, cấp học bổng.

Không xét cho những sinh viên thuộc đối tượng chuyển trường có tổng số tín chỉ học lần đầu thấp hơn mức tối thiểu trong Quy định đào tạo đại học, cao đẳng theo hệ thống tín chỉ của Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.

2. Điều kiện
a. Học tập:

-  Đối với SV đào tạo theo niên chế, phải hoàn thành tất cả các học phần của học kỳ theo kế hoạch đào tạo năm học của Phân hiệu; đối với SV đào tạo theo phương thức tín chỉ, phải hoàn thành số tín chỉ tối thiểu của học kỳ theo quy định.

- Sinh viên có điểm trung bình chung học tập thang điểm 10 đạt mức tối thiểu theo quy định của Hội đồng xét, cấp học bổng từng học kỳ và không có học phần nào điểm tổng kết lần thứ nhất dưới 5 điểm.

- Đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số: Điểm trung bình chung học tập thang điểm 10 đạt 6.00 điểm trở lên và không có học phần nào điểm tổng kết lần thứ nhất dưới 5 điểm.

b. Rèn luyện:

Xếp loại khá trở lên.

3. Chính sách ưu tiên

Căn cứ theo công văn Số 296/ ĐHĐN-ĐTN ngày 16 tháng 01 năm 2012 về việc thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ Đoàn-Hội, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, NCKH và tham gia gìn giữ ANTT; Những đối tượng sau được cộng điểm ưu tiên vào điểm xét học bổng khi thỏa mãn điều kiện (Mục II) ở trên:

a. Những cá nhân thuộc tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội (theo quyết định thành lập của các cấp quản lý)  được cộng điểm ưu tiên vào điểm xét học bổng của từng học kỳ trong thời gian giữ chức vụ:

- Mức cộng 0.3 (theo thang điểm 10) cho các chức vụ: Ủy viên BCH đoàn trường, Ban thư ký Hội sinh viên, Bí thư liên chi đoàn, Phó Bí thư liên chi đoàn sinh viên, Bí thư chi đoàn, Lớp trưởng, Đội trưởng Đội sinh viên Xung kích (hoặc tên gọi khác nhưng có chức năng nhiệm vụ tương đương).

- Mức cộng điểm 0.2 (theo thang điểm 10) cho các chức vụ: Ủy viên BCH liên chi đoàn, Phó Bí thư chi đoàn, Lớp phó, Đội phó Đội sinh viên Tự quản, Đội phó Đội sinh viên Xung kích (hoặc tên gọi khác nhưng có chức năng nhiệm vụ tương đương), Chủ nhiệm các Câu lạc bộ/Diễn đàn, các đội nhóm thuộc sự quản lý của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên các Trường trực thuộc ĐHĐN.

Lưu ý: Trường hợp cá nhân giữ nhiều chức vụ cùng lúc chỉ được cộng điểm của chức vụ có điểm ưu tiên cao nhất. Đối với cán bộ Đoàn - Hội chỉ được cộng “điểm ưu tiên” theo danh sách đề nghị của BCH Đoàn trường.

b. Các cá nhân, tập thể được nhận danh hiệu khen thưởng của các cấp, đạt thành tích xuất sắc trong các hội thi, kỳ thi, thành tích trong NCKH được cộng điểm ưu tiên vào kỳ học tiếp theo kể từ khi được nhận các danh hiệu, cụ thể như sau:

- Mức cộng điểm 0.3 (theo thang điểm 10):

+ Cá nhân nhận giấy khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh/thành phố, Giám đốc ĐHĐN, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội sinh viên các tỉnh/thành;

+  Các cá nhân, tập thể đạt giải Nhất, Nhì, Ba cấp Bộ, cấp ĐHĐN và các tổ chức tương đương.

- Mức cộng 0.2 (theo thang điểm 10):

+ Các cá nhân nhận giấy khen của Hiệu trưởng, Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội sinh viên ĐHĐN;

+ Các cá nhân, tập thể đạt các giải Khuyến khích cấp Bộ, cấp ĐHĐN và các tổ chức tương đương;

+ Các cá nhân, tập thể đạt các giải Khuyến khích cấp Trường, và các tổ chức tương đương.

Các cá nhân có thành tích nêu trên, photocopy giấy khen, giấy chứng nhận nộp về cho các Tổ, Tổ lập danh sách chuyển cho phòng Đào tạo. Ngoài ra, đối với những thành tích ngoài các trường hợp nêu trên, căn cứ đề nghị của các cấp quản lý, Hiệu trưởng Nhà trường sẽ xét duyệt mức điểm thưởng cho từng trường hợp cụ thể.

4. Quy trình xét, cấp học bổng khuyến khích học tập

- Sau khi có kết quả học tập và rèn luyện học kỳ, Công tác HSSV lập danh sách SV đủ điều kiện xét HB KKHT trình “Hội đồng xét, duyệt cấp học bổng”.

- Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét HB KKHT được xếp theo mức học bổng từ cao xuống thấp (Mức 1 > Mức 2 > Mức 3) và theo Điểm xét học bổng tương ứng với quỹ học bổng được phân bổ theo từng lớp, khóa.

- Sau khi Hội đồng xét, duyệt cấp học bổng, Giám đốc ký Quyết định cấp học bổng.Riêng số lượng sinh viên người dân tộc thiểu số được xét, cấp học bổng không tính vào số suất học bổng quy định của lớp.