Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Văn bản
Danh mục văn bản

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Tên văn bản
1 129/2019/QĐ-PHKT 20/03/2019 Quy chế Ngoại trú của sinh viên Chính quy
2 27/2009/TT-BGDĐT 19/10/2009 Thông tư Ban hành Quy chế ngoại trú của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy
3 27/2011/TT-BGDĐT 27/06/2011 Thông tư Ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
4 364/QĐ-PHKT 23/10/2014 Quy định về việc thực hiện “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ” ban hành kèm theo Quyết định số 364/QĐ-PHKT ngày 23 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
5 03/2015/TT-BGDĐT 26/02/2015 Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy
6 02/2015/TT-BGDĐT 26/02/2015 Quy chế Thi trung học phổ thông quốc gia
7 60/2007/QĐ-BGDĐT 16/10/2007 Quyết định số 60/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy
8 42/2007/QĐ-BGDĐT 13/08/2007 Quyết định ban hành Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy
9 57/2012/TT-BGDĐT 27/12/2012 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT
10 43/2007/QĐ-BGDĐT 15/08/2007 Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
11 70/2014/QĐ-TTg 10/12/2014 Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Điều lệ trường đại học
12 08/2012/QH13 18/06/2012 Luật Giáo dục Đại học