Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Hợp tác quốc tế

Trường Universite Catholique de Lille

 •   18/09/2015 03:20:00 AM
 •   Đã xem: 789
 •   Phản hồi: 0

Tên trường: Universite Catholique de Lille
Địa chỉ: 60 boulevard Vauban - B.P. 109 - 59016 Lille CEDEX - France
Điện thoại: Switchboard: +33 (0)3 20 13 40 00 - Fax: +33 (0)3 20 13 40 01
Email: international@univ-catholille.fr - Web: www.univ-catholille.fr


Trường đại học ISEN - Ecole d'ingenieurs

 •   18/09/2015 03:17:00 AM
 •   Đã xem: 775
 •   Phản hồi: 0

Tên trường: ISEN - Ecole d'ingenieurs
Địa chỉ: 41 Boulevard Vauban, 59046 Lille Cedex
Điện thoại: 03 20 30 40 50
Website: http://www.isen.fr/


Trường đại học ISA Lille Institute of Life Sciences

 •   18/09/2015 03:15:00 AM
 •   Đã xem: 484
 •   Phản hồi: 0

Tên trường: ISA Lille Institute of Life Sciences
Địa chỉ:ISA International office 48, Boulevard vauban, Lille Cedex, 59046 FR
Điện thoại:+33 (0)3 28 38 48 48
Fax:+ 33 (0)3 28 38 48 47
Website:http://www.isa-lille.com


Trường đại học Valenciennes và Hainaut-Cambrésis

 •   18/09/2015 03:12:00 AM
 •   Đã xem: 880
 •   Phản hồi: 0

Tên trường: UVHC - Campus Mont Houy
Địa chỉ: 59313 Valenciennes Cedex 9
Địa thoại: +33 (0)3 27 51 12 34
Website: http://univ-valenciennes.fr


Trường Đại học Minh Tân - Đài Loan

 •   18/09/2015 03:09:00 AM
 •   Đã xem: 1004
 •   Phản hồi: 0

Tên trường: Minghsin University of Science and Technology
Address: No. 1 Hsin Hsin Road Hsin Feng, Hsin Chu Taiwan, R. O. C. 
Email: oia@must.edu.tw
Điện thoại: 886-3-559-3142; Fax: 886-3-559-5142
Website: http://www.must.edu.tw/index_en.aspx


Trường Đại học Bình Đông - Đài Loan

 •   18/09/2015 03:07:00 AM
 •   Đã xem: 1059
 •   Phản hồi: 0

Tên trường: National Pingtung University of Science and Technology
Địa chỉ: 1, Shuefu Road, Neipu, Pingtung 912, Taiwan
Điện thoại: +886-8-7703202#6216
Email: international@mail.npust.edu.tw
Website: http://www.npust.edu.tw


Trường Đại học Ubon Ratchathani Rajabhat University (UBRU), Vương quốc Thái lan

 •   18/09/2015 03:02:00 AM
 •   Đã xem: 824
 •   Phản hồi: 0

- Tên trường: Ubon Ratchathani Rajabhat Universit (UBRU), Vương quốc Thái lan
- Địa chỉ: 2 Ratchathani Road, Mueang District; Ubon Ratchathani Prvince 34000, Thailand
- Điện thoại: (66) 4535 2114; Fax (66) 4531 1465
- E-mail: Inter_relations@ubru.ac.th; Inter_relations.ubru@hotmail.com
- Website: www.ubru.ac.th